AM դոմենի գործունեության սկզբունքներ

 • Գրանցելով Ինտերնետում Ձեր դոմենային անունը գրանցող կազմակերպությունը (Registrar), Ինտերնետ Հանրություն ՀԿ-ն և Հայաստանի տեղեկատվական կենտրոնը (AM NIC) ի գիտություն են ընդունում Ձեր իրավունքը այդ անունի օգտագործման նկատմամբ:

 • Այդ իրավունքը կարող է չեղյալ համարվել եթե պարզվի, որ դոմենային անունը օգտագործվում է սփամի (spam) առաքման համար, կամ ուրիշ անօրինական անվայել նպատակներով (ազգամիջյան, կրոնական կամ էթնիկ չափանիշներով գժտության հրահրման համար, միջազգային տերորիզմի խթանման և ուժի կիրառման քարոզչության համար, պոռնկագրության տարածման և տրաֆիկինգի համար):

 • Ամեն կոնկրետ դեպքում դոմենի չեղյալ հայտարարելու առաջարկությունը ընդունվում է ԻՀ ՀԿ կազմում գործող աշխատանքային խմբի կողմից, որը 2009 թ. օգոստոսի 1-ից քննարկում է նման դեպքերի վերաբերյալ բողոքները, և որոշում է առաջարկում, որը ուժի մեջ է մտնում ԻՀ ՀԿ վարչության կողմից հաստատելուց հետո:

 • Լայն ճանաչում ունեցող կամ ապրանքանշան հանդիսացող անվանումների գրանցումը կարող է մերժվել:

 • Ազգային արժեք հանդիսացող կամ վերապահման ցանկում գտնվող անվանումները կարող են հատկացվել միայն ԻՀ ՀԿ-ի վարչության որոշմամբ:

 • Աշխարհագրական անունները, երկրների անունները, հայտնի հապավումները, հայտնի բրենդ անունները կարող են չգրանցվել որպես դոմենային անուն; սակայն, որոշ հանգամանքներում, երբ որ գրանցողը ներկայացնում է բավարար փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են իր իրավունքները այդ դոմենային անվան համար, կենտրոնը (AM NIC) կարող է թույլատրել այդ անվան գրանցումը:

 • Անբարոյական անուններով դոմենների գրանցումը կարող է մերժվել:

 • .AM դոմենում անուններ գրանցելու գործողությունը ենթադրում է, որ անունը չպետք է հակասության մեջ լինի որևէ ուրիշ առկա անունների հետ:

 • Հայաստանի տեղեկատվական կենտրոնին (AM NIC) իրավունք է վերապահված չեղյալ համարել դոմենային անունի գրանցումը եթե ապացուցված է, որ տրամադրված փաստաթղթերը կեղծ են կամ թերի:

 • Գրանցման պայմանագրի համաձայն` օգտվողը երաշխավորում է, որ ապրանքանշանների հետ կապված ցանկացած վիճահարույց իրադրություններում, ապրանքանշանը սպասարկման, դատական վիճարկման և այլ պարագաներում ԻՀ ՀԿ-ն, AM NIC-ը և գրանցող կազմակերպությունը որևէ նյութական պատասխանատվություն չեն կրում:

 • Գրանցման հայտ ներկայացնող կողմը հավաստիացնում է, որ դոմենի անունը չի խախտում ապրանքանշանային կամ այլ իրավունքներ:

 • Դոմենի անվան գրանցումը ոչ մի օրինական իրավունք չի տրամադրում այդ անվան նկատմամբ, և կողմերի միջև ծագած վեճերը պետք է լուծում գտնեն գործող օրենսդրական նորմերի շրջանակներում:

 • Առցանց գրանցման հայտ ներկայացրած դիմորդը, ով սահմանված ժամկետներում վճարում չի իրականացրել, զրկվում է առցանց գրանցման իրավունքից և կարող է վճարում կատարել` միայն գրանցող կազմակերպություն այցելելով և գրավոր պայմանագիր կնքելով նրա հետ:

 • Ցանկացած կայքի բովանդակություն, նրա մաս կազմող տեքստը և պատկերները, վիդեո և աուդիո նյութերը չպետք է հակասեն ՀՀ օրենքներին և ՀՀ իրավասու մարմինների կողմից ստորագրված միջազգային համաձայնագրերին, կոնվենցիաներին, մեմորանդումներին:

 • Սույն սկզբունքների բացառիկ ենթադատության տիրույթն է ՀՀ ողջ տարածքը:

 • Ցանկացած ծառայության տրամադրումը ենթակա է ՀՀ օրենսդրությանը և միջազգային պայմանագրերին:

 • Գրանցում հայցող կողմը հաստատում է, որ գրանցված դոմենային անունը չի օգտագործվի ոչ մի անօրինական կամ անպատեհ նպատակներով ոչ մի հանգամանքներում և ոչ մի երկրում:

 • Եթե գրանցում հայցող կողմը կամ դոմենի անունի սեփականատերը օգտագործել են վերոհիշյալը անօրինական նպատակով, այդ դոմենային անվան հասանելիությունը կարող է սահմանափակվել AM NIC-ի կողմից և ԻՀ ՀԿ վարչության որոշումից հետո գրանցումը չեղյալ համարվել:

Արդյոք օգտակա՞ր էր այս պատասխանը

 Տպեք այս հոդվածը

Կարդացեք նաև

Ihost.am Privacy Policy

Privacy Policy We, IHOST.AM, are committed to protecting any data that we collect concerning...